Iedere publieke lokale omroep is op basis van de Mediawet verplicht om een programmabeleid bepalend orgaan (PBO) in te stellen. Het PBO zorgt voor de lokale inbedding van de lokale omroep; het is zowel zijn klankbord als ambassadeur. Voor streekomroep WEEFF in West Friesland verzorgde ik in januari en februari 2020 twee bijeenkomsten om hun nieuwe PBO in te werken.

Deze opdracht heb ik uitgevoerd vanuit Media Adviseurs Nederland (www.manl.nl)