Ieder publieke lokale omroep is op basis van de Mediawet verplicht om een programma beleid bepalend orgaan (PBO) in te stellen. Het PBO zorgt voor de lokale inbedding van de lokale omroep; het is zowel klankbord als ambassadeur van de omroep. Om lokale omroepen te ondersteunen bij een goed functionerend PBO maakten we voor de stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroep (het samenwerkingsorgaan van lokale publieke omroepen) een presentatie c.q. handleiding die lokale omroepen kunnen gebruiken als inwerkprogramma voor nieuwe PBO leden.

Deze opdracht heb ik uitgevoerd met Media Adviseurs Nederland.