Project omschrijving

De European Broadcasting Union ondersteunt haar leden bij het ontwikkelen van een toekomst strategie voor publieke omroepen in Europa. Hoe zien de publieke omroepen eruit in 2020?
Wat voor programma’s maken ze, op welke manier zijn ze actief op internet en sociale media, met wie werken ze samen en hoe onderhouden ze beter contact met het publiek?

Dit zijn enkele van de vele vragen waar de EBU samen met de leden een antwoord op wil vinden. Samen met de projectleider Ruurd Bierman, voormalig lid van de Raad van Bestuur van de NPO, ondersteun ik dit strategie project. De werkzaamheden variëren van de organisatie en voorbereiding van vergaderingen met EBU leden, de begeleiding van het project team, het organiseren van een Trends Conferentie en het verzorgen van presentaties, tot het schrijven en redigeren van het eindrapport. Meer over het project op de website: http://vision2020.ebu.ch