De Europese Commissie heeft een Groenboek uitgebracht over convergentie en audiovisuele media. Belanghebbenden hebben gereageerd  op de analyse die ze in dit document maakt van de marktontwikkelingen, de technologische ontwikkelingen en de gevolgen ervan voor het beleid van de Europese Commissie. Ik coördineerde en schreef de reactie van de NPO op het Groenboek.