Vanaf 2021 worden alle 26 rijksmusea geëvalueerd door visitatiecommissies. Ter voorbereiding hierop hebben de rijksmusea een visitatiekader opgesteld. Forallmedia ondersteunde in opdracht van de Museumvereniging de werkgroep die dit visitatiekader ontwikkelde.