Audiovisueel erfgoed bewaren en ontsluiten was het doel van Beelden voor de Toekomst; een groot project waarin het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het Nederlands Film Instituut Eye, het Nationaal Archief en Kennisland samenwerkten. Met subsidie van het ministerie van OCW moesten zij de films, televisie- en radioprogramma’s en foto’s in hun archieven conserveren en in verschillende vormen online beschikbaar maken voor het publiek. In mijn tijd bij TNO was ik de projectleider van een uitgebreide evaluatie van het project voor OCW.
Bekijk het rapport op de website van de Rijksoverheid. Of download als PDF.