Publicaties

 1. Verkenning van opties om de Rotterdamse Film- en Mediasector te stimuleren. Augustus 2020. In opdracht van de gemeente Rotterdam.
 2. Nieuworganisaties op sociale media: een duivels dilemma. 18 april 2017. www.svdj.nl.
 3. Innoversity Parade. A booklet with 40+ best practices of innoversity in media, collected by Forallmedia and Rose Stories for the Innoversity Parade, April 7th, 2016 in Amsterdam. Organised by NTR and other media organisations.
 4. Leurdijk, A. (2015). Entrepreneurial Journalism, de bijdrage van ondernemerschap aan de publieke functie van de journalistiek. Windesheimreeks kennis en onderzoek nr. 54. Zwolle: Windesheim.
 5. Leurdijk, A. en S. Welschen (2015). Vertooganalyse media (Discourse analysis media policy). In: J. Hermes en M. Zonneveld Vertooganalyse Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Media 2010-2015, (pp 67-94), in opdracht van het Ministerie van OCW. Amsterdam (commissioned by the Ministry of Education, Culture and Science), 2015.
 6. Leurdijk, A en M. Leendertse (2015). Google en Facebook bepalen het nieuws. De economische waarde van journalistiek. In: Jo Bardoel en Huub Wijfjes (red.). Journalistieke Cultuur in Nederland 2, 309-326. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 7. Bierman, R. en A. Leurdijk, (2014). De heruitvinding van de publieke omroep. 609 Cultuur en Media, nr. 17, oktober 2014. Amsterdam: Mediafonds. http://www.mediafonds.nl/609
 8. Leurdijk, A. O. Nieuwenhuis and M. Poel (2014). The newspaper industry. In: De Prato, G. De Prato, E. Sanz, & J. Simon, (2014). Digital Media Worlds. The New Economy of Media. (eds.) pp.147-62. New York: Palgrave Macmillan. http://www.palgrave.com/page/detail/digital-media-worlds-giuditta-de-prato/?K=978113734424
 9. Leurdijk, A. O. Nieuwenhuis and M. Poel (2014). The music industry. In: De Prato, G. De Prato, E. Sanz, & J. Simon, (2014). Digital Media Worlds. The New Economy of Media. (eds.) pp.133-46. New York: Palgrave Macmillan. http://www.palgrave.com/page/detail/digital-media-worlds-giuditta-de-prato/?K=9781137344243
 10. Leurdijk, A. (2014).Funding Models for Online News In: M. Golwacki and L. Jackson (eds) Public Media Management for the Twenty First Century: Creativity, Innovation, and Interaction. pp. 143-60, London, New York: Routledge. http://www.routledge.com/books/details/9780415843256/
 11. Nooren, P., A. Leurdijk and N. van Eijk (2012). Net neutrality and the value chain for video. Info, Volume 6, nr. 6, 45-58.
 12. Leurdijk, A., S. de Munck and W. Manshanden (2012) Statistical, Ecosystems and Competitiveness Analysis of the Media and Content Industries. JRC Technical Reports (edited by J.P. Simon). Seville: European Commission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies. http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/MCI.html
 13. Leurdijk, A., M. Slot and O. Nieuwenhuis (2012). Statistical, Ecosystems and Competitiveness Analysis of the Media and Content Industries: the newspaper publishing industry. JRC Technical Reports (edited by J.P. Simon). Seville: European Commission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies. http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/MCI.html
 14. Leurdijk, A. and O. Nieuwenhuis (2012). Statistical, Ecosystems and Competitiveness Analysis of the Media and Content Industries: the music publishing industry. JRC Technical Reports(edited by J.P. Simon). Seville: European Commission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/MCI.html
 15. Waal, M. de, M. Levien. A. Leurdijk and T. Poell (January 2012). Mapping Digital Media.: Netherlands. Open Society Foundations, Budapest. www.soros.org/initiatives/media/articles_publications/publications/mapping-digital-media-netherlands-20120123
 16. Leurdijk, A. (2011). Twitteren over Mahler, Kunst en vergrijzing. Boekmancahier, nr. 86. Voorjaar 2011, 76-82. Amsterdam: Boekmanstichting. http://www.boekman.nl/producten/boekman/boekman-86-de-vergrijzing
 17. Leurdijk, A. (2010). Televisie op maat en op aanvraag. handig voor de kijkers! Hebben de makers er ook iets aan? 609, cultuur en media, (2-4) Amsterdam: Mediafonds, november 2010. www.denieuwereporter.nl/?s=leurdijk en www.mediafonds.nl/editie/81517/van-grunsven-over-live-story-telling-in-609-cultuur-en-media-6
 18. Helberger, N., Leurdijk, A. & S. de Munck. (2010). User Generated Diversity. Some Reflections on How to Improve the Quality of Amateur Productions. Communications & Strategies DigiWorld Economic Journal, No 77. 55-78 IDATE.
 19. Leurdijk, A. Interview with Hans Westerhof. Programme Director for Images of the Future. Communications & Strategies DigiWorld Economic Journal, No 77. 105-112 IDATE.
 20. Leurdijk, A. & M. Leendertse (2010). Follow the Audience, An Analysis of PSM new media strategies in light of media use and assumptions about audiences. The Public in Public Service Media, (pp151-74). editor: Greg Lowe. Göteborg: Nordicom. http://www.nordicom.gu.se/en/publikationer/public-public-service-media
 21. Leurdijk, A. & J. de Boer. (2010). Evaluatie Ghetto Radio. TNO rapport.
 22. Leurdijk, A. G. Gijsberts, S. Huveneers, T. Bachet and F. Berkers. (2010). Evaluatie Beelden voor de Toekomst. TNO rapport.
 23. Leurdijk, A. & S. Huveneers. Reclamevrije publieke omroep update van 2006. TNO rapport.
 24. Limonard, S., Leurdijk, A. and others. (2009). Business models and Roadmaps for Citizen Media Type Applications. A Benchmark. CITIZEN MEDIA. EU funded, KP6 project
 25. Leurdijk (2008). In search of common ground. Strategies of multicultural television producers in Europe. Republication of earlier article in shortened version for compilation published at the occasion of The Diversity Show a one day conference organised on November 5th 2008, by the Dutch Public Service Broadcasting organisation NPS, Mediapark Hilversum.
 26. Ursu, M. F., Thomas, M., Kegel, I. C., Williams, D., Tuomola, M., Lindstedt, I., Wright, T., Leurdijk, A., Zsombori, V., Sussner, J., Myrestam, U., and Hall, N. (2008). Interactive TV narratives: Opportunities, progress, and challenges. ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications, Vol. 4, No. 4, Article 25 (October 2008).
 27. Leurdijk, A. en S. de Munck (2008). Audit RTV-Maastricht. TNO-rapport.
 28. Leurdijk, A en S. Huveneers (2008). Evaluatie Stimuleringsregeling bladen voor etnische en culturele minderhedenbladen en journalistieke internet informatieproducten. Onderdeel van Advies Persbeleid, van het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Pers over het persbeleid van de overheid. Den Haag augustus 2008. Rapporten Stimuleringsfonds voor de Pers R-10.
 29. Leurdijk, A. (2008). Van Marge naar mainstream. Essay over mediabeleid en culturele diversiteit, 1999-2008. Den Haag: Ministerie van OCW.
 30. Leurdijk, A. (2007). Public Service Broadcasting dilemma’s and regulation in a converging media landscape. In: Bardoel, J. and G. Lowe (eds) From Public Service Broadcasting To Public Service Media. (pp. 71-85). Göteborg: Nordicom. http://www.nordicom.gu.se/en/publikationer/public-service-broadcasting-public-service-media
 31. Leurdijk, A., J.Esmeijer, J. de Boer, F. Mevissen, N. Pals, S. Limonard, P. van der Duin (2007). Envisioning the future of ShapeShifted media. Scenarios for 2012. New Media for a New Millennium. NM2 Report.
 32. Leurdijk, A. (2007). Will Broadcasters Survive in the Online and Digital Domain? Springer Lecture Notes in Computer Science. Heidelberg: Springer Verlag.
 33. TNO (2007). Broadcasting. Communications Outlook 2006. OECD (Spring 2007).
 34. Poel, Martijn, Richard Tee and Andra Leurdijk (2007).Digital TV platforms of public organizations, Business models, bottlenecks and public policy. Paper for B@home, a Freeband project funded by the Ministry of Economic Affairs.
 35. Leurdijk, A. en G. Bodea, en J. Esmeijer (2007). Digitale themakanalen van publieke omroepen. Een Europees Overzicht. (Digital thematic channels, a European overview.) TNO report. Delft: TNO 2007.
 36. Leurdijk, A. en G. Bodea (2006). Themakanalen voor parlement en bestuur (policies on parliamentary channels). TNO report 34029. Delft: TNO 2006.
 37. Leurdijk, A., M. Leendertse, S. de Munck, B. Vetjens, C. de Vos, M. Staal (2006). Reclame 2.0 De toekomst van reclame in een digitaal televisielandschap. (Advertising 2.0, the future of advertising in a digital television landscape) TNO Report 33979. Delft: TNO 2006.
 38. Leurdijk, A en M. Slot (2006). Evaluatie FunX. (Evaluation of multicultural, urban radio channel) TNO report 33839. Delft: TNO 2006.
 39. Leurdijk, A. (2006). In search of common ground; strategies of multicultural television producers. European Journal of Cultural Studies, Vol. 9(10), 25-46. Sage Publications.
 40. Leurdijk A. en G. Bodea (2006). Convergence and broadcasting regulation in 16 OECD countries. TNO report, 2006. Annex to OECD report. Policy Considerations for audio-visual content distribution in a multiplatform environment. Working Party on Telecommunication and Information Services Policies, DSTI/ICCP/TISP(2006)3/FINAL.
 41. Leurdijk A. (2005). Beleid in een convergerend medialandschap Bijdrage aan: ‘media en elektronische communicatie’ (MEC) (Media policy and convergence), scenariotraject van het Ministerie van Economische Zaken.
 42. Leurdijk A., S. Limonard (2005). Market Potential for Interactive Audio-visual Media. Paper for Axmedis Conference. November 2005, Florence.
 43. Leurdijk A. en O.D. Rietkerk (2005). Market perspectives for interactive and reconfigurable media. NM2 public deliverable, www.ist-nm2.org.
 44. Rutten P., Leurdijk, A. en V. Frissen (2005). ‘Out-of-focus’. Een analyse van het WRR rapport over de toekomst van de media. (Analysis of report on the future of media policies by the scientific council of government policies). TNO Report 33704.
 45. Leurdijk, A. en V. Frissen (2005). Plan BNN TNO report 33654.
 46. Leurdijk, A. (2005). Maatschappelijke verankering en publieke legitimatie van publieke omroepen in vijf Europese landen (Accountability and legitimitization of public broadcasters in five European Countries). In opdracht van de Raad voor Cultuur. TNO report 33577. Delft: TNO
 47. Leurdijk, A. (2005). Overheidsbeleid publieke omroepen en nieuwe diensten in vijf Europese landen (Government policies concerning public broadcasters and new ICT services). TNO report 33578. Delft: TNO 2005.
 48. Leurdijk, A. (2005). Quick Scan Beleid publieke omroep in Europa, Nieuw Zeeland en de Verenigde Staten. TNO report. (Quick Scan of PSB policies in Europe, New Zealand and the US). Delft TNO 2005.
 49. Leurdijk, A., D. van Smirren, R. Ait Yaiz & M. van der Poel (2004). Digitalisation and standardisation in the Dutch cable market. State of affairs 2004. TNO report 33571. Delft: TNO, 2004.
 50. Leurdijk, A. en anderen. (2004). Marktverkenning televisieproducenten. Delft: TNO-STB. In opdracht van het Commissariaat voor de Media. (STB-04-22)
 51. Leurdijk, A. (2004). Quick Scan: kansen en risico’s nieuw hoofdredactioneel statuut MTNL. Delft: TNO-STB. In opdracht van het Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. (STB-04-21)
 52. Leurdijk, A. (2004). Marktverkenning facilitaire bedrijven in de audiovisuele sector. Delft: TNO-STB. In opdracht van het Commissariaat voor de Media. (STB-04-20).
 53. Leurdijk, A. (2004). Culturele diversiteit in regionale kranten. In: E. de Vries (red.). Journalistiek in de multiculturele samenleving. Amsterdam: NVJ Bureau Migranten en Media.
 54. Leurdijk, A. (2004). 4 september 1988. Start van Bij Lobith, de eerste zwarte talkshow op de Nederlandse televisie. In: R. Buikema en M. Meijer (red.) Kunsten in beweging 1980-2000. Cultuur en Migratie in Nederland (pp 113- 133). Den Haag: SDU Uitgevers.
 55. Leurdijk, A. (2003). Onze Cultuur. In: Theunissen, H. (samensteller). Kleurenkitsch. Witte media in de multiculturele samenleving (pp. 45-9). Hilversum: NPS.
 56. Leurdijk, A. (2001). Verkeersdrempels en tolpoorten in het digitale domein. I & I, 19e jaargang, nr.6, 20-26.
 57. Leurdijk, A. (2001). Talk shows. In: International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Pergamon Elsevier (http://www.iesbs.com).
 58. Leurdijk, A. (2000). Ieder medium een eigen kleur. In: Sterk, G. (samensteller). Media en allochtonen. Journalistiek in de multiculturele samenleving, (pp. 27-43). Den Haag: SDU uitgevers.
 59. Leurdijk, A. (1999). Televisieberichtgeving over de multiculturele samenleving. Amsterdam: Spinhuis.
 60. Leurdijk, A. (1999). Minderhedenprogrammering op de Nederlandse radio; een overzicht. In: Radio Nu, NPS-symposium Multiculturele Radio (pp.7-17), NPS, 4 maart 1999.
 61. Leurdijk, A. J. van der Hulst en M. Wermuth (1998). Minderhedenprogrammering in Nederland. Amsterdam: ACS-i, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
 62. Leurdijk, A. (1998). “Should I maybe perform striptease?” Gendered representations of race relations and multicultural society in American and Dutch talk shows. In: A.Sreberny and L. van Zoonen (eds). Gender, Politics and Communication. (pp. 251-274), Cresskill, New Jersey: Hampton Press.
 63. Brants, K., A. Leurdijk, A. en L. Crone (1997). Media en Migranten, inventarisatie van onderzoek in Nederland. Werkgroep Migranten en Media van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.
 64. Leurdijk, A. (1997). Het mediadiscours over de multiculturele samenleving. In: Servaes, J. en V. Frissen (red.). De interpretatieve benadering in de communicatiewetenschap, theorie, methodologie en case-studies. (pp. 209-227). Leuven/Amersfoort: Acco.
 65. Leurdijk, A. (1997). Common Sense versus Political Discourse. Debating Racism and Multicultural Society in Dutch Talk Shows. European Journal of Communication Studies, vol. 12(2), 147-168.
 66. Leurdijk, A. (1996). Standplaats Bijlmer, televisiejournalistiek over de multiculturele samenleving. Discorsi. 16-17. PSCW, Universiteit van Amsterdam.
 67. Leurdijk, A. (1995). De “echte” Bijlmer: Reality-TV & werkelijkheid. ADO Journaal, jrg. 3, nr. 3-4, 7-9.
 68. Leurdijk, A. M. Reesink en M. Wermuth (1995). met Suriname, Surinamers en de Nederlandse media. Utrecht: Dick Scherpenzeel Stichting.
 69. Leurdijk, A. (1995). Talkshows als postmoderne publieke ruimte. Review-artikel. Massacommunicatie, jrg. 23, nr. 2, 114-24.
 70. Leurdijk, A. (1993). De multiculturele samenleving in beeld. Politieke en sociale vorming. Jrg. 24, nr. 2, maart 1993, 8-9.
 71. Leurdijk, A. (1993). Paper voor workshop Popular Culture van de Boekmanstichting, o.l.v. prof. Dr. Zolberg.
 72. Leurdijk, A. (1993). Talking Heads of ordinary people. In: Bechdolf, U. e.a. (eds). Watching Europe, a media and cultural studies reader. (pp. 245-253). Amsterdam, Tübingen: Amsterdam Cultural Studies Foundation and Tübinger Vereinigung für Volkskunde E.V.
 73. Leurdijk, A. (1990/1991). Tijdschrift reviews. LOVER, 90/2, 90/3, 90/4, 91/2, 91/3.
 74. Leurdijk, A. (1991). met E. de Vries. En dan is er koffie. (boekbespreking). Intermediair, jrg. 27, nr. 40, 67-68.
 75. Leurdijk, A. (1991). met E. de Vries. Serie portretten over mensen werkzaam achter de schermen in de entertainmentindustrie. De Volkskrant, 19-01-91, 26-01-91, 02-02-91, 09-02-91, 16-02-91, 23-02-91.
 76. Leurdijk, A. (1990). met E. de Vries. Serie portretten over deelnemers aan quizprogramma’s. de Volkskrant, 27-10-90, 02-11,90, 10-11-90, 17-11-90, 24-11-90, 1-12-90 en 8-12-90.
 1. Visitatiecommissie landelijke publieke omroep. De publieke omroep: Het spel, de spellers, het doel. Rapport van de visitatiecommissie landelijke publieke omroep 2004-2008. Report of the audit commission for the national Public Service Broadcaster. Andra Leurdijk was a member of the commission and the main author of the report, supported by Matthijs Leendertse and Quint Kik.
 2. Visitatiecommissie Wereldomroep. Een wereldwijde blik. Visitatierapport Radio Nederland Wereldomroep 2004-2008. Report of the audit commission for the Dutch World Service. Andra Leurdijk was a member of the commission and the main author of the report, supported by Jop Esmeijer and Sanne Huveneers.
 • (2015) Lectorale Rede Entrepreneurial Journalism, Hogeschool Windesheim Opleiding Journalistiek, Zwolle: 22 January 2015.
 • (2014) Guest lecture Media studies, Erasmus University Rotterdam, 3 March 2014.
 • (2014) with M. Poel. Innovation and Collaboration in PSM news and journalism. Draft paper for RIPE@2014, Tokyo, 27-29 August, 2014.
 • (2014). Presentatie tijdens conferentie over samenwerking en innovatie in regionale journalistiek, Deventer 14 November, 2014. Verslag van de conferentie.
 • (2013) EBU Vision2020, paper presentation at International Association of Media and Communication Research Conference (IAMCR), Dublin, 26 June.
 • (2013) Vision2020 How to make Public Service Media indispensable. Paper at European Science Foundation Workshop on Public Service Media, University of Warsaw, Warsaw, May 2013.
 • (2012) Applied media policy research and the EBU project. Guest Lecture, Erasmus University, Rotterdam, November 19th. 2012.
 • (2012) Two contributions on news & music studies to conference on Dynamics of the Media and Content Industries, 25-26 October, Hotel Renaissance, Brussels. International Conference, European Forum for Science and Industry.
 • (2012) Market developments and business models in the music industry. Who benefits? Who suffers? Eurosonic-Noorderslag, Groningen, January 12th 2012
 • (2011) Public Service Media and innovation; an increasingly contested relationship paper to be presented at: International Association of Mass Communication Research (IAMCR), Istanbul, Turkey July 07-2011
 • (2011) Paper on Impact of Digitization on Newspaper Publishing Industry in EU27. Expert workshop on Media and Content Industries in EU27. May 29-30 2011, Seville: IPTS
 • (2010) Key note at conference on broadband internet ‘Broadband internet: users and policies’. Network of  at Hogeschool Zuid, Heerlen. November, 4h, 2010.
 • (2010) Key note Lecture ‘Follow the Audience, Public Service Media and digital platforms’. Conference organised by the Public Service Broadcasters YLE and the Journalism Union in Helsinki. October 2010.
 • (2010) Paper presentation Ripe conference, Public Service Media, financing and advertising, London, 5-7 sept 2010.
 • (2010) Two lectures on Public Service Media policy and accountability for Master students (international, and national) Media and Journalism at the Erasmus University in Rotterdam.
 •  (2008) Deelname aan denktank in het kader van Stadsburgerschap in Rotterdam met gasthoogleraar Tariq Rammadan. 24-09-08, 21-11-08 en 11-12-08
 • (2008) From marginal to mainstream. Media policies on cultural diversity in the Netherlands. Paper presented at International seminar “From ‘freak’ to ‘friend’? Efforts towards mediated social and cultural cohesion on Canadian, Dutch and Flemish media”, Leuven University, November 6th 2008.
 • (2008) Public broadcasters’ cross media strategies; a comparative analysis in four European countries. Paper presented at RIPE@2008, Public Service Media in the 21st Century, October 8-11, 2008 in Mainz , Germany
 • (2008) Van Marge naar Mainstream. Culturele diversiteit bij de omroep. Presentation on cultural diversity at Dutch (public) broadcasters, during workshop organised at regional broadcaster  RTV West, The Hague. September 4th, 2008.
 • (2008) From marginal to mainstream. Media policies on cultural diversity in the Netherlands. Paper presented at IAMCR, Stockholm, July 24th. 2008
 • (2008) Van Marge naar Mainstream. Mediabeleid en culturele diversiteit. Presentation on media policies and cultural diversity at a conference organised by Mira Media and Ministry of  Education, Culture and Science, on the occasion of the essay publication ‘Van Marge naar Mainstream, mediabeleid en culturele diversiteit 1999-2008’.  Beeld en Geluid Mediapark, Hilversum, June 26th 2008.
 • (2008) Van Marge naar Mainstream. Culturele diversiteit bij de omroep (from marginal to mainstream. Cultural diversity at Dutch broadcasting organisations). Presentation in workshop organised by MTNL (Multicultural Television Netherlands). Amsterdam, May 30th, 2008.
 • (2008) From marginal to mainstream. Mediapolicies on cultural diversity in the Netherlands. Guest lecture at University of Groningen, postdoctoral on journalism. May 26th 2008
 • (2007) Will Broadcasters Survive in the Online and Digital Domain? Presentation for Euro-ITV conference, 24-26 May 2007. CWI, Amsterdam.
 • (2007) Publieke omroep in het digitale domein (Public Service Broadcasters in the digital domain). Presentation for Studium Generale, University of Leiden, April 2007.
 • (2007). Business models & market perspectives for User Generated Content. Presentation for consortium meeting of Citizen Media, a EU funded FP7 project. StAugustin, March 28, 2007.
 • (2006). Public Service Broadcasting dilemma’s and regulation in a converging media landscape. Presentation and paper for the 2006 RIPE conference on public service broadcasting in a multi channel environment. November 2006, Amsterdam.
 • 25-26 May 2006. New Media for a New Millenium, market perspectives. Paper and presentation for Euro-ITV, Athens.
 • 24 November 2005. Coreferent bij lezing Anil Ramdas over Culturele Diversiteit en de Media. KIM, Forum voor reflectie op Journalistiek. Nijmegen.
 • 2 December 2005. Market Perspectives for interactive and reconfigurable media. Axmedis conference, Florence.
 • 1 March 2005. Digitalisation and standardisation in the Dutch cable market. 2004. Presentation for MHP Implementation Group, Brussels.
 • 4 Oktober 2005. Gastcollege Kwalitatieve analyse televisieprogramma’s. Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • September 2004. Market Perspectives interactive media. Kick-off meeting of New Media for a New Millenium NM2. Heidelberg, Germany. http://www.ist-nm2.org/
 • Oktober 2003. Gastcollege Media en Beleid. Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • 12 juni 2003. Deelname aan panel over publieke diensten op internet tijdens congres ‘In de buurt van ICT’. Social Quality Matters, Amsterdam.
 • 14/15 januari 2003. Developments in the digital tv market; digital cable, satellite and DVB-T. Conference on broadcasting competition law. Vision in Business, Brussel.
 • 23/24 April 2002. Analysing access regulation for ISP’s and boradcasters on cable and digital terrestial television networks. Conference on Digital TV Regulation and Competition Law. Vision in Business, Brussel.
 • 2001. Presentatie tijdens conferentie over Publieke diensten op Internet, Amsterdam
 • September 2002. Voorzitter VSOM-bijeenkomst Onderzoek Media & Minderheden.
 • 21 November 2001. Effects of media representations on opinions concerning Europe’s multicultural societies. Presentation for LBR workshop on Prix Iris Europe for European anti racism NGO’s.
 • 17 mei 2001, lezing voor bijeenkomst over beeldvorming (‘Testbeeld’) georganiseerd door het LBR en het wereldmuseum in Rotterdam.
 • 30 november 2000, deelname aan panel over beeldvorming bij de uitreiking van de Zilveren Zebra, Wereldmuseum Rotterdam.
 • 30 mei 2000, lezing over proefschrift en deelname aan panel tijdens bijeenkomst Netwerk MediAVrouwen, Hilversum.
 • 28 september 2000, Lezing over internet, Vraag het Ilse, Disk, Den Bosch.
 • 28 november 1998. Bijdrage over talkshows aan congres over intieme journalistiek, Persinstituut, Amsterdam.
 • Oktober 1997, Vision of the Future; interactive visual group discussions. Nederlands Vormgevings Instituut, Amsterdam.
 • September 1997, Talkshows on multicultural society. Openingscongres Amsterdam School of Communication Research, Amsterdam.
 • Juli 1996, Gender and ethnicity in talkshows, Cultural Studies at the Crossroads Conference, Tampere, Finland.
 • September 1995, Televisie en taboes, Studium Generale Tilburg, over reality television.
 • 24 maart 1995, Talkshows as a postmodern public sphere. Keynote seminar aan de vakgroep communicatiewetenschap, UvA.
 • 11 november 1994, Van Witteman tot Oprah. Lezing voor discussie-avond van de werkgroep migranten en media van de NVJ, in de Balie, Amsterdam.
 • April 1993, Talking Heads of Ordinary People. Intensive seminar European Network for media and cultural studies, Tübingen, Duitsland.
 • 1992, lezing televisiejournalistiek over de multiculturele samenleving, VSOM-bijeenkomst; werkgroep kwalitatieve methoden in de communicatiewetenschap.
 • 1991, lezing televisiejournalistiek over de multiculturele samenleving, Studium Generale Delft.