window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127550546-1');
Projecten2018-10-16T10:46:32+01:00

Bekijk hier een overzicht van FORALLMEDIA projecten.

Visitatiekader voor Rijksmusea

Vanaf 2021 worden alle 26 rijksmusea geëvalueerd door visitatiecommissies. Ter voorbereiding hierop hebben de rijksmusea een visitatiekader opgesteld. Forallmedia ondersteunde in opdracht van de Museumvereniging de werkgroep die dit visitatiekader ontwikkelde.

Rotterdamse film- en mediasector

De gemeente Rotterdam wil de film- en mediasector in de stad ondersteunen en versterken. Forallmedia schreef een rapport over instrumenten die de gemeente daarbij kan inzetten, variërend van een filmfonds tot verschillende vormen van talentontwikkeling.

Verkenning samenwerking NOS en NTR

De minister van OCW schreef in zijn visiebrief over de toekomst van de publieke omroep d.d. 14 juni 2019 dat hij wil bekijken hoe de twee taakomroepen NTR en NOS bestuurlijk kunnen samenwerken en/of samengaan. [...]

Inwerkprogramma voor PBO’s

Ieder publieke lokale omroep is op basis van de Mediawet verplicht om een programma beleid bepalend orgaan (PBO) in te stellen. Het PBO zorgt voor de lokale inbedding van de lokale omroep; het is zowel [...]

Sparring partner inclusieve mediaproducent

Voor Rose Stories was ik een sparring partner bij hun plannen voor de oprichting van een inclusieve omroep. Gaandeweg veranderden deze in een plan voor de oprichting van een mediaproducent die omroepen en andere mediapartners gaat [...]

Workshops online faciliteren

Voor verschillende groepjes facilitators organiseerde ik in samenwerking met Carine Chisu een aantal online workshops en brainstorms over online faciliteren.  

Ga naar de bovenkant