De minister van OCW schreef in zijn visiebrief over de toekomst van de publieke omroep d.d. 14 juni 2019 dat hij wil bekijken hoe de twee taakomroepen NTR en NOS bestuurlijk kunnen samenwerken en/of samengaan. In opdracht van NTR en NOS verkenden Ruurd Bierman en Forallmedia de mogelijkheden en wenselijkheid van verschillende vormen van samenwerking.