Rose Stories zoekt naar ideeën om van een scenario tot een succesvolle film te komen en daarvoor ook financiering te vinden. Andra begeleidde in september 2017 een brainstormsessie voor rond deze vraag. In een gezelschap van medewerkers van Rose Stories en enkele externe experts produceerden we creatieve oplossingen waarmee Rose Stories de volgende stap kan zetten in de realisatie van de film.