In het kader van het Nederlands voorzitterschap van de EU organiseerde het Ministerie van OCW een conferentie getiteld “Promotion of Cross-Border Circulation of European Audio-Visual Content”. De conferentie vond plaats op 3 en 4 maart in Amsterdam. Forallmedia verzorgde de gasten en inhoudelijke voorbereiding van twee panels tijdens de conferentie: Traveling Formats en Going Glocal.  Klik hier voor de visuele notulen van de conferentie.