De raad van toezicht van de NPO laat één keer in de vijf jaar evalueren hoe de NPO zijn publieke mediaopdracht heeft uitgevoerd door een onafhankelijke commissie. In september 2018 begon deze commissie aan de evaluatie over de jaren 2013 t/m 2017. Het eindrapport verscheen in juni 2019. Ik was de secretaris van deze commissie. Mijn werkzaamheden bestonden onder meer uit het voorbereiden van vergaderingen en gesprekken met de NPO-organisatie, omroepen en andere betrokkenen en uit het schrijven van het eindrapport.