Welke organisatie wordt de nieuwe lokale publieke omroep? Organisaties die de licentie voor lokale publieke omroep willen krijgen, moeten bij het Commissariaat voor de Media een aanvraag indienen. Het Commissariaat voor de Media kent een licentie toe voor een periode van 5 jaar. Na 5 jaar kunnen ook nieuwe gegadigden een aanvraag indienen. Bij meer dan één gegadigde vraagt het Commissariaat voor de Media advies aan de gemeenteraad over welke aanvrager het best tegemoet komt aan de in de gemeente levende informatiebehoeften. In Amsterdam dienden in 2018 zowel POA/AT5 als de nieuwkomer C-Amsterdam een aanvraag voor een erkenning in. Ik was lid van de commissie onder voorzitterschap van Marry de Gaay Fortman die in het voorjaar van 2019 advies uitbracht over de nieuwe erkenning.