Past Ranking the stars bij de Publieke Omroep? En wat is de publieke waarde van Ali B op volle toeren of Boer zoekt Vrouw? De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) legt regelmatig verantwoording af over haar programma’s en programmering aan publiek en politiek. Alle programma’s van de publieke omroep moeten publieke waarde leveren.  Om vast te stellen of dit het geval is, gebruikt de NPO een combinatie van verschillende kwantitatieve en kwalitatieve meetinstrumenten. In 2017 en opnieuw in 2018 heeft Forallmedia in opdracht van de NPO een expertpanel gevraagd om een selectie uit het televisieaanbod van de NPO te beoordelen. Het expertpanel bestaat uit onder andere wetenschappers, (voormalige) programmamakers, netmanagers en recensenten. De uitkomsten van het expert panel gebruikt de NPO voor haar verantwoording richting publiek en overheid. Ook kan de NPO de resultaten gebruiken voor interne discussie over de publieke waarde van programma’s.