De Nederlandse overheid wilde de wet aanpassen die kabelraden een stem gaf in de samenstelling van radio- en televisiepakketten. Deze wet paste niet meer in het digitale tijdperk. Tegelijkertijd was er nog wel een vorm van consumentenbescherming nodig. Daarom gaf het ministerie van OCW de oprdracht om de ontwikkelingen in de markt voor audiovisuele distributie  in kaart te brengen.  Andra voerde dit onderzoek samen met TNO collega’s en het instituut voor informatierecht (IVIR) uit. Aan de orde kwamen het groeiende aanbod van omroepen en betaaltelevisie, distributeurs en internetbedrijven zoals Netflix en YouTube. Ook analyseerden zij de voor- en nadelen van verschillende beleidsopties, waaronder toegangsregulering, consumentenbescherming en netneutraliteit. Op basis van het onderzoek was de overheid in staat om een goed onderbouwd voorstel te doen voor een toekomstbestendige bescherming van een divers audiovisueel aanbod.

Kijk hier voor de resultaten van het onderzoek en hier voor een publicatie over netneutraliteit naar aanleiding van het onderzoek.