Onze samenleving krijgt steeds meer het karakter van een netwerksamenleving. Naast of in plaats van een centrale landelijke overheid en sterke instituties, ontstaan initiatieven van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties die onderling hun zaken regelen of naar wie de overheid taken delegeert. Deze ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door de sterk toegenomen communicatie- en interactiemogelijkheden die het internet biedt. Forallmedia bracht in kaart wat de implicaties – positief en negatief – zijn voor het mediabeleid. Ook organiseerde ze een studiedag om het onderwerp verder uit te diepen voor de medewerkers van de Directie Media en Creatieve Industrie van het Ministerie van OCW. Dit project voerde Forallmedia uit is samenwerking met onderzoekster Saskia Welschen.