Tijdens een symposium van de ledenraad van publieke omroep AVROTROS in mei 2017 over te toekomst van het medialandschap gaf Andra een presentatie over overeenkomsten en verschillen tussen publieke omroepen in een aantal Europese landen. Naast een bespreking van taakopdracht, financiering, omvang en bereik liet ze ook een aantal best practices zien van hoe deze omroepen inspelen op de voortschrijdende digitalisering van het medialandschap.