Welke organisatie wordt de nieuwe lokale publieke omroep? Organisaties die lokale publieke omroepen willen worden, moeten bij het Commissariaat voor de Media een licentie aanvragen. Het Commissariaat voor de Media kent deze licentie toe voor een periode van 5 jaar. Na die 5 jaar kunnen ook nieuwe gegadigden een aanvraag indienen. Bij meer dan één gegadigde vraagt het Commissariaat voor de Media advies aan de gemeenteraad over welke aanvrager het best tegemoet komt aan de in de gemeente levende behoeften. De gemeente kan daaraan voorafgaand een verkenner aanstellen die onderzoekt of de gegadigden tot een gezamenlijke aanvraag kunnen komen. Die opdracht heb ik in 2017 uitgevoerd voor de gemeente Rotterdam en voor de gemeente Utrecht.

In Rotterdam heb ik ook gekeken naar de mogelijkheden voor samenwerking tussen de verschillende lokale media aanbieders.