De Vlaamse overheid schreef een visienota over ‘een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk’. Daarin stimuleert ze de cultuursector om zowel in de productie van cultuur als in de interactie met het publiek en in tal van bedrijfsprocessen meer gebruik te maken van digitale middelen. Kennisdeling en samenwerking binnen de sector, maar ook over de grenzen van (sub)sectoren heen, zijn kernwoorden in de visie. Andra leverde een bijdrage aan de totstandkoming van de nota.