Voor OCW analyseerde Forallmedia samen met Saskia Welschen de vertogen rond het mediabeleid. In veel discussies over mediabeleid draait het om de tegenstelling tussen de overheid als creator en hoeder van een sterk publiek domein aan de ene kant en aan de andere kant marktwerking als de beste garantie voor kwaliteit en diversiteit in het media-aanbod. Meer recent wint een andere invalshoek in het debat aan belang. Hierin staat de opvatting dat overheid en professionele organisaties als omroepen, dagbladuitgevers, kabel- en telecombedrijven de bepalende vormgevers zijn van het media-aanbod tegenover de opvatting dat op den duur de samenwerking tussen talrijke grotere en kleinere bedrijven, start-ups en creatieve individuen in losse, informele verbanden, ondersteund door moderne technologie├źn en het internet, zorgdragen voor het media-aanbod. De analyse is onderdeel van een reeks andere analyses die reflecteerden op cultuur-, onderwijs- en mediabeleid. Ze leverde tevens een bijdrage aan een studiedag van de directie Media en Creatieve Industrie van het Ministerie van OCW.